Skip to main content

Tel Aviv

Nytt ambassadkansli

 • År
  2015
 • Plats
  Tel Aviv - Israel
 • Beställare
  Utrikesdepartementet
 • Ansvarig arkitekt
  Sven Nyström
 • Handläggande arkitekt
  Sven Nyström
 • Inredningsarkitekt
  Monica Huselius
 • Beskrivning

  Sveriges ambassad i Tel Aviv flyttade i juni 2015 in i nya lokaler. Man lämnade en äldre kontorsfastighet för en ny del av ett kontorskomplex, en högre byggnad byggd uppepå en befintlig. Ambassaden tog större delen av 24:e våningen i anspråk.

  Då byggnadens planform är rund och kontoren delades in med radiella väggar blev korridoren mellan kontorsrummen och kärnan en utmaning. Lösningen blev att trappa bredden och låta korridoren vidga sig till en större bredd i mitten. Kontorsrummens hörn öppnades för med glaspartier över hörn, vilka sticker ut som lyktor mot korridoren och kärnan.