Ikonostas

 • År
  2009
 • Plats
  Maria Magdalena, Stockholm
 • Beställare
  Finska Ortodoxa Församlingen
 • Ansvarig arkitekt
  Jacob Hidemark
 • Handläggande arkitekt
  Jacob Hidemark
 • Medverkande arkitekt
  Sven Nyström

HIDEMARK & STINTZING ARKITEKTER
GOTLANDSGATAN 55
116 65 STOCKHOLM

TEL 08 22 63 31
kontoret@hsark.se