Skip to main content

Linnéträdgården

Nybyggnation

 • År
  2023
 • Plats
  Linnéträdgården, Uppsala
 • Beställare
  Statens fastighetsverk
 • Ansvarig arkitekt
  Jacob Hidemark
 • Handläggande arkitekt
  Jacob Hidemark
 • Medverkande arkitekt
  Emma Nilsson, Peter Högås, Malin Holmberg
 • Beskrivning

  Linnéträdgården ligger centralt i Uppsala. Den anlades på 1660-talet av Olof Rydbäck och på 1740-talet tog Carl von Linné över. I stora drag har Linnés trädgård bevarats fram till idag. Sedan 1930-talet har hela Linnéträdgården varit museeum. Då man går in i trädgården från Svartbäcksgatan möts man av en grön oas full utav blomster och växter. I trädgården finns ett blomsterhav av blommor, alla med en koppling till de blommor som fanns i trädgården under Linnés tid.

  Kontoret fick redan 2005 i uppdrag att göra ett förslag för två nya permanenta servicebyggnader till trädgården. Fastighetsverkets och Riksantikvarieämbetets ambition var att den nya arkitekturen skulle vara i modern stil för att tydligt vara avläsbar som en årsring och tillägg till de äldre byggnaderna i området. Avsikten var att servicebyggnaderna skulle stå färdiga till det stora Linnéjubileumsåret, år 2007. En bygglovshandling togs fram som sedermera vart överklagad. I brist på tid ledde det till att en temporär paviljong fick ta servicebyggnadernas ställe. Paviljongen fick därefter stå i många år innan det vart aktuellt att återuppta planerna för nya permanenta servicebyggnader. 2015 togs ett nytt förslag fram som därefter revideras år 2020 för att få sin slutliga form. Kvar blev en av de tidigare två servicebyggnaderna samt en mindre kiosk. Fasaden mot förgården har gestaltats som en överväxt fasad för att smälta in i den känsliga miljön. På andra sidan möter byggnaden entrégården som är omgärdad av spaljéer och pergolor. Den nya servicebyggnaden har ett centralt rum i mittaxeln samt toaletter och personalrum uppåt och nedåt i plan. Taket har fått en böjd form som en flört med trädgårdsarkitekturen. Gavlarna är klädda med svartmålad plåt i bandtäckning för att byggnaden ska avskilja sig från det befintliga grönmålade planket. Servicebyggnaden har ett stort taksprång mot entrégården för att ge möjlighet för sittande gäster vid duggregn. Inuti byggnaden följer innertaket yttertakets böjda form och öppnar upp sig mot ett stort glasparti mot förgården. Framför glaspartiet finns en spaljé där växter växer och filtrerar ljuset från söder in i rummet. Den nya servicebyggnaden invigdes sensommaren 2023.