Holländska våningen

Restaurering Tullgarn slott

 • År
  2010
 • Plats
  Sörmland
 • Beställare
  Statens fastighetsverk
 • Slottsarkitekt
  Jacob Hidemark

HIDEMARK & STINTZING ARKITEKTER
GOTLANDSGATAN 55
116 65 STOCKHOLM

TEL 08 22 63 31
kontoret@hsark.se