Solna kyrka

Inredning av väntrum

  • År
    2017
  • Plats
    Stockholm
  • Ansvarig arkitekt
    Jakob Hidemark

HIDEMARK & STINTZING ARKITEKTER
GOTLANDSGATAN 55
116 65 STOCKHOLM

TEL 08 22 63 31
kontoret@hsark.se