Vallda

Nybyggnation bostäder, inbjudan tävling

 • År
  2011
 • Plats
  Vallda, Kungsbacka
 • Beställare
  Skanska, Nya hem
 • Ansvarig arkitekt
  Jacob Hidemark och Martin Stintzing
 • Handläggande arkitekt
  Jacob Hidemark

HIDEMARK & STINTZING ARKITEKTER
GOTLANDSGATAN 55
116 65 STOCKHOLM

TEL 08 22 63 31
kontoret@hsark.se