Skip to main content

Genomgripande ombyggnad av svenska residenset i Wien

25 november 2015

Den tidigare svenska representationsbyggnaden, belägen på Liechtensteinstrasse i centrala Wien, har efter en omfattande renovering och ombyggnad förvandlats till ett funktionellt Schwedenhaus. Invigning skedde i oktober och Statens fastighetsverk (SFV) välkomnar den svenska ambassaden och OSSE - organisationen för säkerhet och samarbete i Europa - till ljusa och moderna kontorslokaler i den historiskt intressanta fastigheten.  

Det vackra huset på Lichtensteinstrasse - ett mindre palats med en arkitektonisk övergång från renässans till barock - stod klart 1878 och var då ett fint exempel på ett societetshem i slutet av 1800-talet. Palatset var ett beställningsuppdrag åt Moritz Szeps, välkänd journalist, förläggare och politiker.

1928 köptes byggnaden av svenska staten och användes från början både som ambassadkansli och bostad. I mitten av 60-talet renoverades fastigheten och gjordes då om till att enbart fungera som residens.

Bättre nyttjande av fastigheten

Då svensk utrikesrepresentation idag har nya behov har Statens fastighetsverk och UD under en längre tid diskuterat olika framtida lösningar för den stora residensbyggnaden. Under 2013 enades man om att behålla den välkända samlingspunkten i Wien, men att låta renovera och bygga om fastigheten till en modern kontorslösning - ett Schwedenhaus för svenska ambassaden och säkerhetsorganet OSSE. Projektet påbörjades 2013 och avslutades i oktober i år.

- För vår del har projektets utmaning legat i att hitta lösningar för att anpassa en kulturhistorisk viktig byggnad till de många krav som en modern ambassadverksamhet har. Genom att skapa moderna och funktionella kontor i det som tidigare varit oanvända ytor - som källare och vind - har vi lyckats utnyttja husets fulla potential utan att förstöra de kulturhistoriska värdena, säger Berit Nilsson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Genom ombyggnaden, som resulterat i moderna och ljusa lokaler med gemensamma representativa utrymmen, har möjligheterna att synliggöra Sverige förbättrats. Schwedenhaus Wien ökar även förutsättningarna för synergier mellan ambassaden och OSSE-delegationens verksamheter.

Teknikutmaningar och stark miljöprofil

Att förvandla fastigheten, från bostad för två till ett modernt kontor för drygt 40 personer, har varit en komplex uppgift som bjudit på många prövningar under projektets gång. Nya krav på fastigheten, inte minst på tillgänglighet, ventilation och andra tekniska lösningar, har ställts.

- Projektet inleddes med att hela byggnaden sågades av längst grunden. Detta för att lösa källarens fuktproblem. Genom att föra in tunna metallplåtar i den sågade ytan förhindras stigande fukt från marken att tränga upp i byggnaden, säger Anders Ingmo, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

En annan utmaning har varit ventilationen.

- Vi ville behålla husets ventilationssystem som det var tänkt då det byggdes och har i renoveringen använt befintliga ventilationskanaler. Att installera ett modernt system skulle innebära en för stor påverkan på den historiska miljön. Av samma skäl valde vi att delvis behålla husets gamla fönster och att inte tilläggsisolera väggarna. Istället för ett vanligt ventilationssystem har vi enbart frånluft, säger Anders Ingmo.  

Miljö- och energifrågan är viktig både för Statens fastighetsverk och UD. Miljöhänsyn har därför tagits i varje enskild fråga. Byggnadens tidigare gaspanna har ersatts av bergvärme och under hösten sätts solceller upp vilket gör att fastigheten periodvis kommer att vara helt självförsörjande på energi.

Statens fastighetsverk har genomfört renoveringen och ombyggnaden av ambassaden i Wien i nära samarbete med Hidemark & Stintzing Arkitekter.

För ytterligare information kontakta:

Berit Nilsson, fastighetschef Statens fastighetsverk, 010 478 70 21, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anders Ingmo, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 71 90, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsver

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Läs artikeln på statens fastighetsverk här